NASZA65

Logopeda

SEARCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65

IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KRAKOWIE

Goldex

NASI

SPONSORZY

KĄCIK

LOGOPEDYCZNY

PROCES ROZWOJU MOWY

PRZEBIEGA ETAPAMI I TRWA KILKA LAT

Kilka słów o prawidłowym procesie rozwoju mowy dziecka.

Proces rozwoju mowy przebiega etapami i trwa kilka lat. Podstawą do sensownej pomocy i sterowania rozwojem mowy dziecka jest dokładna znajomość jego przebiegu i różnicowanie tego, co prawidłowe dla danego okresu, a co może być sygnałem patologii. Niedostatek wiedzy na ten temat uniemożliwia udzielanie prawidłowej pomocy. Zarówno stawianie dziecku wymagań ponad jego możliwości, jak

i lekceważenie sygnałów niedoborów, może przynosić szkodę.

Jeśli przyjmiemy jako granicę czasową wiek sześciu lat na formowanie się systemu fonetyczno – fonologicznego, to po przekroczeniu tej umownej granicy stwierdzamy opóźniony rozwój mowy. Inaczej mówiąc – dziecko, które rozpoczyna naukę czytania, powinno mieć w pełni opanowany system fonetyczno – fonologiczny.

Obecnie, kiedy naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć już dzieci sześcioletnie, umowna granica opanowania przez dziecko tego systemu zostanie przesunięta do lat pięciu. Opóźniony rozwój mowy będzie należało wówczas stwierdzić o rok wcześniej, w stosunku do proponowanego do tej pory.

Należy podkreślić, iż zawsze trudności artykulacyjne obserwowane u dzieci powyżej piątego roku życia wskazują na jakieś zaburzenia rozwojowe i mają zasadniczy wpływ na przebieg nauki szkolnej, a także na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej. Mowa bowiem wpływa na jakość kontaktów międzyludzkich, umożliwiając dzielenie się z innymi –sądami, opiniami oraz emocjami. Jej rozwój

i poziom bezpośrednio wpływa na jakość życia dziecka.

Niezakończony rozwój mowy (rozumiany jako niezakończony proces nabywania systemu fonetyczno-fonologicznego) stwierdza się wówczas, gdy w wymowie dziecka do piątego roku życia, notujemy substytucje nie wykraczające poza inwentarz głosek polskich.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA NASZYCH ZAJĘCIACH

Consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibu-lum molestie lacus. Aenean nonummy hen-drerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque.

1. Zawsze wierzymy w siebie i swoje siły.

2. Przychodzimy z ochotą do pracy i zabawy.

3. Pracujemy wytrwale.

4. Nie zrażamy się początkowymi niepowodzeniami

i trudnościami. Idziemy do przodu.

5. Jesteśmy mili dla koleżanek i kolegów.

6. Nie zapominamy o uśmiechu

7. Nie obrażamy się, gdy przegramy w zabawie.

Następnym razem na pewno uda się wygrać.

8. Ćwiczymy także w domu, bo tylko wtedy nasza praca

na zajęciach ma sens.

9. Jesteśmy dumni ze swoich osiągnięć.

10. Cieszymy się, że nasza mowa tak

wspaniale się rozwija.

PO CIĘŻKIEJ PRACY WSZYSTKIM

NALEŻY SIĘ MAŁA, SŁODKA NAGRODA!


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.